LV
Visi projekti

“Ernest” prezentācija

Aģentūrai 2016.gadā bija lieliska iespēja piedalīties automātiskā viedpalīga “Ernest” prezentācijas pasākuma tapšanā.

“Ernest” ir unikāls Latvijas inženieru un programmētāju kopprodukts, kas palīdz gan atvērt mājas vārtus/garāžas durvis, gan nodrošināt automašīnu drošību.

Aģentūra ar “Ernest” sadarbojās tā prezentācijas pasākuma ietvaros, nodrošinot fotogrāfu, tehnisko nodrošinājumu prezentācijas pasākumam, sagatavoja pasākuma scenāriju un realizēja pasākumu no tā idejas uz papīra līdz praktiskai pasākuma novadīšanai un publicitātes nodrošināšanai nacionālajos medijos.