LV
Visi projekti

BTA rebrendings

No 2017. gada jūnija BTA spēra lielu soli pretī attīstībai, izaugsmei, atklātībai un vieglumam. Sākās aktīva uzņēmuma rebrendinga mārketinga un PR kampaņa, uzņēmuma galvenā biroja apvienošana un pārvākšanās, modernizācija un dažādu IT tehnoloģiju ieviešana darbinieku ikdienas dzīvē.

Mums ir patiess prieks, ka varējām būt kopā ar klientu tik nozīmīgā brīdī/gadā un atbalstīt ne tikai ar tradicionālām PR aktivitātēm, informējot sabiedrību un medijus par uzņēmuma vizuālā tēla maiņu, bet arī veidot vairāku etapu rebrendinga plānu, kas pastarpināti visa gada garumā atgādināja sabiedrībai par BTA tēla, biroja, mājaslapas u.c. pārmaiņām. Aģentūra piedalījās arī dažādu video materiālu izstrādē, kas tika izmantoti dažādām mārketinga aktivitātēm.

Kopā esam sasnieguši gan lielas, gan mazas uzvaras un, par spīti dažādiem nākotnes izaicinājumiem, esam apņēmības pilni turpināt, saglabājot vieglumu.